Kontakt

TELEFON:  0800 90 90

EMAIL: ministriaebrendshme@gmail.com

 

 

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme
16 nëntor 2017, Tiranë – Fjala e Ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj në seancën e sotme plenare, gjatë diskutimit në Kuvend mbi(...) 17-11-2017