Video

#Shqipëriapaarmë - Spot i bazuar në ngjarje të vërtetë
24 Mars 2017

Fushata #Shqipëria pa armë - Ministria e Punëve të Brendshme 

Spoti është i bazuar në një ngjarje të vërtetë. 

Mars 2017.