Video

‘Popullimi’ - Një qytetar, një adresë
01 Mars 2017

Projekti për krijimin e Regjistrit të Adresave dhe lidhjes me RGJC, RKG dhe të dhënat për OSHEEProjekti për krijimin e Regjistrit të Adresave dhe lidhjes me RGJC, RKG dhe të dhënat për OSHEE.