Foto Galeri

Ndihma për familjat e përmbytura në Njësinë 11 - Tiranë
 • 1 of 53

  " />
 • 2 of 53

  " />
 • 3 of 53

  " />
 • 4 of 53

  " />
 • 5 of 53

  " />
 • 6 of 53

  " />
 • 7 of 53

  " />
 • 8 of 53

  " />
 • 9 of 53

  " />
 • 10 of 53

  " />
 • 11 of 53

  " />
 • 12 of 53

  " />
 • 13 of 53

  " />
 • 14 of 53

  " />
 • 15 of 53

  " />
 • 16 of 53

  " />
 • 17 of 53

  " />
 • 18 of 53

  " />
 • 19 of 53

  " />
 • 20 of 53

  " />
 • 21 of 53

  " />
 • 22 of 53

  " />
 • 23 of 53

  " />
 • 24 of 53

  " />
 • 25 of 53

  " />
 • 26 of 53

  " />
 • 27 of 53

  " />
 • 28 of 53

  " />
 • 29 of 53

  " />
 • 30 of 53

  " />
 • 31 of 53

  " />
 • 32 of 53

  " />
 • 33 of 53

  " />
 • 34 of 53

  " />
 • 35 of 53

  " />
 • 36 of 53

  " />
 • 37 of 53

  " />
 • 38 of 53

  " />
 • 39 of 53

  " />
 • 40 of 53

  " />
 • 41 of 53

  " />
 • 42 of 53

  " />
 • 43 of 53

  " />
 • 44 of 53

  " />
 • 45 of 53

  " />
 • 46 of 53

  " />
 • 47 of 53

  " />
 • 48 of 53

  " />
 • 49 of 53

  " />
 • 50 of 53

  " />
 • 51 of 53

  " />
 • 52 of 53

  " />
 • 53 of 53

  " />