Shqipëri – Kosovë – Mal i Zi, protokoll bashkëpunimi për antitrafikimin