Kalendari i takimeve në shkolla

Kalendari i takimeve informuese dhe ndërgjegjësuese që do të zhvillohem nga Drejtoria e Antitrafikut gjatë periudhës Mars - Prill - Maj 2017 në shkolla të mesme dhe 9-vjeçare, në 12 qarqet e vendit (Tiranë, Lezhë, Dibër, Kukës, Durrës, Berat, Fier, Vlorë, Shkodër, Elbasan, Korçë, Vlorë).

Dokumentat e bashkëngjitura