Prioritetet

Marrëveshja për funksionimin e mekanizmit kombëtar për referimin e viktimave të trafikimit

Marrëveshja e bashkëpunimit për funksionimin e mekanizmit kombëtar për referimin e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit të personave. 

Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia 2013

2013 Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia (19 qershor 2013) 

Parandalimi i migracionit të parregullt, takimet ndërgjegjësuese tashmë në Korçë

Parandalimi i migracionit të parregullt, takimet ndërgjegjësuese tashmë në Korçë

20-21 Dhjetor, Korçë - Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datat 20 dhe 21 dhjetor  zhvilluan takime informuese në qarkun e Korçës.

Shkodër - Vijon turi i takimeve ndërgjegjësuese mbi parandalimin e migracionit të parregullt

Shkodër - Vijon turi i takimeve ndërgjegjësuese mbi parandalimin e migracionit të parregullt

13–14 Dhjetor, Shkodër – Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, në bashkëpunim me Komitetin Rajonal Antitrafik, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (Departamenti për Kufirin dhe Migracionin)  dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM), në vijim të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zbatim të projektit "Mbi parandalimin e migracionit të parregullt", në datat 13 dhe 14 dhjetor  zhvilluan takime informuese në qarkun e Shkodrës.